Englandsvej 33

Ove Billes Vej 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17

Tyge Krabbes Vej 4, 6, 8, 10, 12A, 12B, 14, 16, 1, 3, 5, 7, 9, 11

Otto Ruds Vej 2, 4, 8

Peder Lykkes Vej 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 36, 38, 40, 42, 44, 48-52